Mimari Uygulama Projesi

Mimari Uygulama Projesi

 *1200 Sağmal Entansif Süt Sığırcılığı İşletmesi Kütahya-Tavşanlı YILMAZLAR MADENCİLİK


Tarımsal işletmenlerin iskeletini oluşturacak olan mimari projede, her zaman hayvan konforu ön planda tutulmakta, fonksiyonel, sürdürülebilir işletmelerin kurulması amaçlanmaktadır. Mimari Projeler; işletmenin işleyişinin, gübre yönetiminin, yem yönetiminin, hayvan sirkülâsyonunun, kısacası "işletme yönetiminin" kâğıda aktarılmış halidir. 

 

İşletme 6 ana başlıkta detaylıca ve eksiksiz planlanmalıdır. Ancak bir bütün içinde hareket etmelidit.

  • Sağmal,kuru ve fresh grupları 
  • Genç hayvan ve buzağı grupları 
  • Giriş ve Güvenlik 
  • Yardımcı Binalar ( İdari bina, sosyal tesisi, acil kesim vb..) 
  • Gübre yönetimi 
  • Yem merkezi